nowy przedmiot w szkołach średnich

Agnieszka Urbańczyk
Kielce

Moje czy nasze - rozmawiamy o ochronie praw autorskich

(propozycja lekcji wiedzy o kulturze w oparciu o rozdział „Autorstwo pod ochroną”
z podręcznika Wacława Panka Wiedza o kulturze)

Sądzę, że w obecnej sytuacji, kiedy rynek zalewany jest pirackimi płytami CD, kasetami, programami komputerowymi, kiedy kopiowanie tekstów, płyt jest zjawiskiem masowym, warto rozmawiać o tym z młodzieżą. Należy uświadomić młodym ludziom, nazywanym już "pokoleniem ksero", że powielanie, podrabianie to przestępstwo, to zwykła kradzież. Lekcja wiedzy o kulturze stanowi odpowiednie miejsce do podjęcia dyskusji lub tylko zasygnalizowania problemu.

Zdaję sobie sprawę z faktu, iż trudno będzie przekonać uczniów, by nie kupowali tanich, ale pirackich produktów. Uważam jednak, że należy podjąć problem, nasze rozsądne działania mogą kiedyś zaowocować.

Proponuję zagadnienie ochrony praw autorskich uświadomić uczniom poprzez odwołanie się do ich emocji, poprzez gry darmowe. Nie polecam metody wykładu, bo jak pokazuje piramida zapamiętywania, zamieszczona w poradniku metodycznym Barbary Klimczak Wiedza o kulturze (str. 35), ta metoda przynosi niewielki efekt.

kulnaro.pl
Kultura, zdrowie, lifestyle
http://kulnaro.pl/

Proponuję rozpocząć lekcję od wykonania ćwiczenia - prowokacji. Należy wcześniej poprosić uczniów, aby przynieśli na lekcję drobne przedmioty, z którymi nie chcieliby się rozstawać. Mogą to być: książka z dzieciństwa, muszelka z rodzinnych wakacji, maskotka od przyjaciółki czy pierścionek od sympatii. Przedmioty te powinniśmy zebrać do jednego pojemnika a następnie rozdać dbając o to, by przedmiot nie trafił do pierwotnego właściciela. Nauczyciel musi wyjaśnić uczniom, że od tej pory aż do końca lekcji przedmiot ten należy do nowego właściciela. Kolejny krok to zapytanie kilku osób o to, co czują (pozbawieni są cennych, ulubionych przedmiotów). Na pewno będą tacy, którzy powiedzą: Po lekcji wróci do mnie. Znajdą się i tacy, którzy chętnie przedstawią swoje emocje. Będą to: złość, niezadowolenie, żal, smutek. Nie wszyscy potrafią nazywać swoje stany emocjonalne, mogą więc udzielić odpowiedzi opisowych, np.: Łzy cisnęły mi się do oczu. Zaciskałem zęby i pięści...

Następnie nauczyciel powinien skomentować ćwiczenie: Każdy człowiek przyzwyczaja się do rzeczy. Niektóre z nich stają się nam bardzo bliskie, nie potrafimy się z nimi rozstać. Stanowią naszą własność. Kolejny etap lekcji to również ćwiczenie - gra. Wymaga ono wcześniejszego przygotowania. Uczniowie piszą krótką wypowiedź na zaproponowany przez nauczyciela temat. Może on dotyczyć oceny spektaklu czy filmu. Takie prace należy zebrać wcześniej, by nauczyciel miał czas na ich przeczytanie i wybranie najbardziej osobistych wypowiedzi. Trzeba jednak uprzedzić uczniów, że prace będą czytane w klasie. Nauczyciel rozdaje teksty tak, aby nie trafiły do autora. Prosi kilka osób (2 -3) o głośne przeczytanie treści, a następnie o podpisanie kartki (skreślić nazwisko autora, podpisać własnym). Nauczyciel cały czas „gra na emocjach” uczniów, podkreśla więc, że od tej pory osoba X jest autorem i właścicielem treści zawartej na kartce. Następnie pyta, czy ktoś rozpoznał swoją pracę i prosi o komentarz. Uczniowie znów będą mówić, że czują złość, bo ktoś przywłaszczył sobie ich pracę.

W tym miejscu należy powiedzieć, że tak samo czują się osoby, których prace są kopiowane. Teraz możemy rozpocząć rozmowę, która zawierać będzie następujące pytania:

  1. Czy słyszeliście o ochronie praw autorskich?
  2. Co to są prawa autorskie?
  3. Czy znacie dokumenty je zawierające?

Odpowiedzi uczniowskie należy uzupełnić cytatami z podręcznika Wacława Panka Wiedza o kulturze (str. 107 - 109 ).

Librecoin
Dodaj do swojej listy walut..
http://kulnaro.pl/librecoin-poznaj-walute-przyszlosci/

W dalszej części lekcji można skorzystać z propozycji ćwiczeń zawartych w wyżej wskazanym podręczniku. Ćwiczenie 1 (str. 107) proponuję rozszerzyć o przepisanie do zeszytu najistotniejszej, zdaniem uczniów, informacji zawartej w rozdziale „Autorstwo pod ochroną”, oczywiście z uwzględnieniem wytycznych dotyczących cytowania. Lekcję można zakończyć dyskusją (ćw. 2, str. 109).

BIBLIOGRAFIA:

  1. W. Panek Wiedza o kulturze, Wołomin 2003
  2. B. Klimczak Wiedza o kulturze. Poradnik metodyczny, Wołomin 2003

Agnieszka Urbańczyk

 

WYDAWNICTWO POLSKIE W WOŁOMINIE, Wołomin