nowy przedmiot w szkołach średnich

Wydawnictwo Polskie w Wołominie
przygotowało komplet publikacji do nauczania
wiedzy o kulturze

w szkołach średnich.

 

 

W lipcu 2002 roku ukazał się drukiem pierwszy w Polsce program nauczania Wiedzy o kulturze dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (nr dopuszczenia: DKOS-4015-172/2).

Taneral Pro – official website and dystribution
Pas magnetyczny na ból pleców
https://taneralpro.com/
Aliviolan
Pozbądź się bólu
https://aliviolan.com/Program w opiniach rzeczoznawców MENiS:

Przedstawiony program uważam jako bardzo dobry, pionierski, napisany poprawnie pod względem merytorycznym, rzeczowym i formalnym" (z recenzji merytorycznej)
prof. dr hab. ANTONI GROCHOWALSKI,
Akademia Muzyczna w Poznaniu
Rozdziały poświęcone procedurom osiągania celów, oczekiwanym osiągnięciom ucznia i ich ocenie ujawniają dużą znajomość przedmiotu u autorów, uświadamiają szeroki kontekst przedmiotu, a także różnorodność metod pracy dostępnych nauczycielowi. Szczególnie wartościowy jest pod tym względem rozdział dotyczący procedur, bardzo obszerny i napisany twórczo. Nawet niewielka realizacja według tych wskazówek pozwala na osiąganie bardzo wartościowych celów wychowawczych wskazanych przez podstawę programową. /.../
Plastry Stimeo
Całość programu robi bardzo dobre wrażenie. Gratuluję autorom, nauczycielom korzystającym z tego programu i uczniom. Wysoko oceniam program." /z recenzji wychowawczej/
dr KRZYSZTOF A. WOJCIESZAK
Centrum Metodyczne Psychologiczno-Pedagogicznej
w Warszawie
 

WYDAWNICTWO POLSKIE W WOŁOMINIE, Wołomin